Platby GoPay

plateby_gopay_300_250.jpg
GoPay_brana_sk_500_70.jpg
linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg
Zoznam platobných metód pre SK trh
linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg

V tomto článku sa môžete dozvedieť o všetkých platobných metódach, ktoré podporujeme v rámci Slovenskej republiky.

Platobné metódy v SK sú rozdelené do 3 základných kategórií. Ide o platby prostredníctvom:

 • platobných kariet,
 • online bankových tlačidiel,
 • bankové prevody.

Tieto platobné kategórie plne pokrývajú všetky požiadavky na podnikanie online. V závislosti od vašich potrieb môžete individuálne aktivovať vybratú platobnú kategóriu alebo jednotlivé spôsoby platby.

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, aké platobné kategórie ponúka online režim.

platobná metóda Online Offline EUR
platobné karty  
online bankové tlačidlá  
bankové prevody  

Väčšina platieb prebieha online, čo znamená, že platba je vykonaná v desiatkach sekúnd s potvrdením o vykonaní platby. U platieb, ktoré neprebiehajú online, dochádza iba k malému oneskoreniu vykonanie platby v rádoch hodín.

linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg
Podrobný prehľad poskytovaných platobných metód
linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg
Platobné karty

Platba platobnou kartou je najpopulárnejší platobnou metódou v prostredí internetu. Ponúkame podporu všetkých najrozšírenejších kartových asociácií vrátane širokej podpory sprievodných funkcionalít, ako sú opakované platby či předautorizace.

Výhody:

 • radí sa medzi online platobné metódy
 • rýchle spracovanie transakcie s potvrdením o prijatí platby
 • vysoká bezpečnosť
 • jednoduché použitie
 • 3D Secure

Zoznam podporovaných kartových asociácií:

Podporované platobné karty Potvrdenie o platbe Zadanie platby
mc_vrt_opt_pos_73_1x.png online 24/7
me_brand_png 90x6.png online 24/7
vbm_blugrad006.png online 24/7
visa_pos_electron_fc_lg_03.png online 24/7
ms_vrt_opt_pos_73_1x.png online 24/7
linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg
Online platobné tlačidla

Jedná sa o obľúbenú bankový platbu s predvyplneným platobným príkazom. Platba prebieha online a vždy v rámci rovnakej bankové inštitúcie. Ponúkame podporu väčšiny najväčších slovenských bankových domov.

Výhody:

 • okamžitá úhrada čiastky,
 • platba na jedno kliknutie,
 • predvyplnený platobný príkaz,
 • eliminácia chybného zadania platobného príkazu,
 • platba z vlastného internetového bankovníctva.

Zoznam podporovaných bánk:

Podporovaná online bankové tlačidla Potvrdenie o platbe zadanie platby Predvyplnený platobný príkaz
slovenská-spořitelna.png online 24/7 áno
uni.png online 24/7 áno
čsob.png online 24/7 áno
tatra.png online 24/7 áno
PB-106-ikona-platba-v02.png offline* 24/7 áno
vub.png online 24/7 áno

* offline platobná metóda s predvyplneným platobným príkazom

linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg
Bankové prevody

Bežný bankový prevod je stále veľmi obľúbenou platobnou metódou. Vďaka vlastnej GoPay bankovej sieti (na vybraných veľkých slovenských bánk) vám ponúkame bežný bankový prevod s rýchlym potvrdením o vykonanej platbe (bežne do jednej hodiny). Platbu je možné zadať kedykoľvek, ale spracovaná je v úradných hodinách banky uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Výhody:

 • rýchle potvrdenie platby,
 • platba z vlastného internetového bankovníctva,
 • obľúbená platobná metóda.

Zoznam podporovaných bánk:

Podporované bankové prevody Potvrdenie o platbe zadanie platby Predvyplnený platobný príkaz
mbank.png do 24 hodin** 8 - 18 hodin, pracovný deň nie
fio.png do 24 hodin** 8 - 18 hodin, pracovný deň nie
komerčka.png do 24 hodin** 8 - 18 hodin, pracovný deň nie
uni.png do 24 hodin** 8 - 18 hodin, pracovný deň nie

v priemere do 1 hodiny, maximálna doba potvrdenie transakcie 24 hodín
** v priemere do 24 hodín, maximálna doba potvrdenie transakcie 3 pracovné dni

linka_modra_4B8CDC_1140_2.jpg